Koka Tax&Accounting  • Orari i punës: Ha - Sh nga 08:00 deri më 16:00Foto nga vendndodhja

Foto dhe video galeri

Specialiteti ynë bazohet në përvojën tonë profesionale 15 vjeçare, duke synuar të arrijmë zhvillim dhe implementim të standardeve më të reja nëpërmjet shërbimeve që i ofrojmë: revizion, kontabilitet, konsultim tatimor, shërbime këshilluese, program për edukim të atyre që janë të gatshëm të bëhen ekspertë me ne, trajnime.

Vlerat tona
- Kompetenca nëpërmjet mësimit gjithë jetën
- Pranimi i teknologjive dhe zgjidhjeve të reja
- Integritet dhe principe etike
- Vizion
- Profesionalizëm
- Punë në ekip

Çfarë ju ofrojmë :
Shërbime kontabiliteti

Ne jemi të specializuar në sigurimin e kontabilitetit financiar dhe aktivitet konsultuese për biznese të vogla dhe të mesme dhe veçanërisht ata që kanë themelues të huaj ose organizohen si filiale ose përfaqësi të kompanive të huaja.
Krijuam ekip nga një staf i trajnuar mirë, i kualifikuar dhe përkushtuar efikasitetit të punës në zgjidhjen e sfidave tuaja të kontabilitetit dhe biznesit.

Shërbimet e kontabilitetit përfshijnë:
-Mbledhje të dokumenteve për një punë financiare komplete
- Punë materiale dhe bankare
- Kontroll të saktësisë së dokumentacionit
- Raporte kontabiliteti nga dita në ditë në përputhje me principet kontabiluese MSS/MSFI
- Raporte financiare mujore/tremujore/vjetore, ndër të cilat dhe raporte bankare, raporte ndërmjet kompanive, raporte për furnizim për furnizues dhe shumë të tjerë.

Raportim dhe kontroll i shërbimeve:
- Dorëzim i librit të kontabilitetit, bilanc të gjendjes, bilanc të suksesit, si dhe pagesë e transaksioneve mujore, tremujore dhe vjetore në marrëveshje me klientin.
- Sigurim i mbështetjes komplete të klientit në procesin e revizionit dhe kontrollit të të dhënave.

Shërbimet bankare:
- Administrim i llogarive bankare
- Pagesë elektronike dhe transfer me aprovim të klientit
- Marrje të raporteve bankare
- Shërbime të tjera të lidhura me bankën, menaxhim me para, etj.

Shërbime servisi ligjore:
- Sigurim dhe dorëzim i të gjitha llogarive ligjore në afatin e caktuar, në përputhje me principet kontabiluese (GAAP) të përgjithshme lokale
- Sigurim i ndihmës së nevojshme të revizorëve
- Sigurim i këshillave për të gjitha problemet kontabiluese financiare.

Shërbime tatimore:
- Përgatitja dhe dorëzimi i të gjitha llogaritjeve të taksave ligjore dhe raporte në përputhje me Ligjin e tatimit mbi të ardhurat, Ligjin mbi tatimin mbi vlerën e shtuar, Ligjin për tatimet për pronë dhe tarifa të tjera relevante

Shërbime konsultative
Këshilltarët tanë mund t'ju ndihmojnë në:
- Planifikimin e biznesit, ndërtim dhe zhvillim të biznesit tuaj, të identifikohen çështjet bazë si strategjia, teknologjia dhe menaxhimi me ndryshime, projekte investuese, studime investuese fizibile, vlerësim i vlerës së kompanisë, analizë e hollësishme, këshillime biznesi(strategji dhe planifikim strategjik, organizim dhe procese biznesi,ri-strukturim, falimentim dhe rifreskim korporativ, lidhje dhe marrje) dhe konsultim tatimor.

Akademia Koka
- Trajnim profesional për karrierë
- Trajnim për kontabilitet në praktikë(konceptet bazë të kontabilitetit, përmbushje dhe dokumente kontabiliteti në bazë të parave të thata, ato bankare, magazinë, shitje, furnizim, paga, dieta, forma të deklarimit të tatimit, bilanc të gjendjes dhe raportit financiar, etj)
- Raport për përfundim të mjeteve dhe detyrimeve në bilanc në gjendje të shënimeve të duhura, gjendjen financiare të mjeteve, detyrimet dhe kapitalin e subjektit në datën e dhënë(pyetje dhe ushtrime)
- Raport për të ardhurat dhe shpenzimet
- Raport për rrjedhën e mjeteve dhe Raport për ndryshimet në kapital
- Njohje e zgjidhjeve tatimore
- Regjistrim SHOPPING
- Regjistrim i shitjeve
- Tretman i inventarit të magazinimit
- Kontabilitet për operacione bankare dhe me para në dorë
- Kontabilitet tatimor
- Fatura analitike dhe sintetike
- Ditar i aksioneve të ndryshme
- Paraqitje elektroniket e tatimeve
- Kontabilitet për materiale dhe jo materiale
më shumë
Foto nga vendndodhja
Mapa

Hyni në Librin e Artë

Emri i përdoruesitFjalëkalim


Perdorues i ri? | Keni harruar fjalëkalimin tuaj? | Anuloj